Od roku 1992 realizujeme elektroinštalačné práce pre rôzne druhy stavieb. Od malých rodinných domov cez väčšie vily až po bytové komplexy a priemyselné objekty.


Sme pripravení poskytnúť rady a navrhnúť riešenia pri spracovaní projektovej dokumentácie alebo priamo na stavbe.

Predmet činnosti


Elektrické inštalácie v bytoch a domoch

Elektrické inštalácie v priemyselných objektoch

Audio/Video vstupné systémy

Štruktúrovaná kabeláž

VN a NN prípojky

Montáž a rekonštrukcie 22 kV trafostaníc

Výroba rozvádzačov

Projekčné práce

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (revízie)

Odborná spôsobilosť


Oprávnenie Technickej inšpekcie na tieto činnosti:

- Výroba technických zariadení elektrických

- Projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení elektrických

- Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

- Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických


Oprávnenie Obvodného banského úradu na:

- montáž, opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení v objektoch v podzemí

Kontakt


NEKO, spol. s r.o.

Dúbravská 9, P.O.Box 105

840 05 Bratislava 45

02 - 5477 7407

neko@neko.sk


IČO: 31321232

IČ DPH: SK2020343149

Použité ikony nájdete tu!